QUA Granite, kar dağıtımı yapmayacak

QUA Granite, kar dağıtımı yapmayacak

Vakıf Katılım

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Nevados Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem karı 419.432.282 TL olarak gerçekleşirken, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında ise enflasyon düzeltmesi öncesi net dönem zararı 102.420.082,72 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde yönetim kurulumuzca, şirketimizin VUK esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabilir dönem karı bulunmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına yönelik hususun 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı